Termenii și condiții

Termenii și condițiile folosirii site-ului www.liliac.com (numite aici “termenii și condițiile generale”) stabilesc condițiile în care orice persoană poate accesa și folosi conținutul acestuia, inclusiv magazinul on-line. Termenii și condițiile de mai jos au valoarea unei convenții între utilizator și societatea amb Wine Company, proprietarul site-ului. În cazul neacceptării acestor termeni și condiții, persoana în cauză este rugată să părăsească site-ul și să abandoneze folosirea acestuia. Continuarea navigării pe site implică acceptarea totală și neconditionată a prezenților termeni și condiții.

Conținutul și grafica site-ului, incluzând dar fără a se limita la conținutul întregului text, date tehnice, sursele, referințele, formatul paginilor și orice alt material trimis către utilizator prin orice mijloace (vizualizare directă, descărcare, buletin informativ etc.) aparțin exclusiv societații amb Wine Company și / sau partenerilor săi. Conținutul site-ului, indiferent de poziția si/sau tipul său, va fi utilizat exclusiv în scopuri personale ale utilizatorului. Pentru orice utilizare a conținutului în alt scop decât personal, utilizatorul va cere acordul specific de la proprietar înainte de a-l folosi. Este strict interzisă copierea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea sau distribuirea totală sau parțială a informațiilor conținute în site. Excepții punctuale de la regula de mai sus sunt următoarele situații:

-Este permis să se reproducă (pe site-uri necomerciale, forumuri, bloguri, articole de presă) mici părți ale materialelor publicate care menționează sursa în format: “Sursa – http://www.liliac.com

-Este permisă introducerea unui link care să direcționeze utilizatorii catre orice informație a site-ului menționând înainte link-ul „Informații furnizate direct pe – http://www.liliac.com”

amb Wine Company în exclusivitate poate decide să inițieze orice proces în justiție împotriva oricărui utilizator care nu respectă, în orice mod, prezenții termeni și condiții generale.

Orice solicitare de a utiliza, prin orice mijloace, informațiile de pe acest site, va fi transmisă către hello@liliac.com, prin fax la +40-215399093 sau prin poșta la adresa  Str. Copilului nr. 20, parter, biroul nr. 1 CP 012178, București, Romania.

Persoanele care trimit informații sau materiale proprietarului sau site-ului se angajează să facă acest lucru fără a aduce prejudicii unei terțe părți în ceea ce privește drepturile de autor și, prin urmare, amb Wine Company va fi exonerată de orice răspundere pentru orice daune pe care o astfel de acțiune le-ar putea provoca, expeditorul fiind singurul responsabil pentru conținutul său.

Răspundere limitată

amb Wine Company nu garantează în mod expres niciun fel de daune rezultate din utilizarea site-ului care ar putea induce utilizatorului concluzii greșite sau așteptări false. Garanțiile asumate de amb Wine Company se vor aplica numai pentru informațiile furnizate pe site-ul web pentru care proprietarul menționează în mod expres acest lucru. Informații precum descrierea produsului, imagini și alte prezentări sunt doar orientative și nu implică nicio obligație a proprietarului față de utilizatori. Când se menționează în mod specific, cum ar fi prețurile, termenele de livrare sau condițiile de plată, informațiile de pe site ar putea deveni obligatorii pentru proprietar conform prevederilor legale în vigoare în România.

Modificarea termenilor și condițiilor

amb Wine Company își rezervă dreptul în exclusivitate de a modifica oricare dintre termenii și condițiile actuale, în parte sau în totalitate, fără notificări sau formalități prealabile către utilizatorii săi. La accesarea site-ului, utilizatorii trebuie să respecte termenii și condițiile disponibile la momentul vizitei. Proprietarul nu este obligat să anunțe astfel de modificări, este obligația unică a utilizatorului de a se menține la curent cu versiunea actuală a termenilor și condițiilor.

Legea aplicabilă

Toate drepturile și obligațiile care decurg din folosirea www.liliac.com, precum și toate efectele juridice care ar putea apărea vor fi interpretate în conformitate cu prevederile termenilor și condițiilor actuale şi în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare. Orice litigiu care ar putea rezulta din utilizarea site-ului sau din interpretarea greșită a termenilor și condițiilor va fi de preferință rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluție amiabilă eșuează părțile se vor adresa instanței judecătorești competente desemnate pe teritoriul municipiului București.