Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru proteția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC AMB WINE COMPANY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este pentru reclamă, marketing, publicitate și conexe (statistică și servicii de comunicații electronice). Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, dacă totuși sunteti de acord cu furnizarea, aceste date sunt necesare in scopul realizarii campaniilor de reclama, marketing si publicitate si conexe (statistică și servicii de comunicații electronice).
Refuzul dvs. determină neincluderea dvs. în campaniile noastre de reclamă. marketing și publicitate și netrimiterea de materiale publicitare/newsletter-uri. De asemenea, refuzul dvs. atrage imposibilitatea dvs. de a participa la concursurile organizate de SC AMB WINE COMPANY SRL . Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt nu sunt comunicate terților.Dacă nu doriți să primiți informații legate despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de AMB WINE COMPANY SRL, vă rugăm să ne contactati pe adresa hello@liliac.com.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveti dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la AMB WINE COMPANY SRL, cu sediul în București, Str. Copilului nr.20, sector 1, cod 012178 . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.