Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, SC AMB WINE COMPANY SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este de reclama, marketing, publicitate si conexe (statistica si servicii de comunicatii electronice).

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele solicitate, daca totusi sunteti de acord cu furnizarea, aceste date sunt necesare in scopul realizarii campaniilor de reclama, marketing si publicitate si conexe (statistica si servicii de comunicatii electronice).
Refuzul dvs. determina neincluderea dvs. in campaniile noastre de reclama, marketing si publicitate si netrimiterea de materiale publicitare/newsletter-uri. De asemenea, refuzul dvs. atrage imposibilitatea dvs. de a participa la concursurile organizate de SC AMB WINE COMPANY SRL /alte societati din grupul „AMB Holding”

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: dvs., operatorul de date cu caracter personal, alte societati din grupul “AMB Holding” (inclusiv din strainatate: Austria), parteneri comerciali.

Dacă nu doriți să primiți informații legate de produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de AMB WINE COMPANY SRL și/sau de alte firme din cadrul AMB Holding, vă rugăm să ne contactati pe adresa hello@liliac.com

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AMB WINE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Jean Texier nr.3 et.4, ap.5 sector 1, cod 011901. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor putea fi transferate în Austria, la societatile din grupul „AMB Holding” în vederea realizarii unor campanii de reclama, marketing , publicitate sau conexe (statistica si servicii de comunicatii electronice)

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curand posibil.